Примерна оферта

ПРИМЕРНА ОФЕРТА

Софтуерът Ads Schedule Pro 2 е предназначен да автоматизира 100% тежката и времеотнемаща работа, свързана с ежедневното създаване на плейлисти, управлението на дигитални архиви (МАМ), управлението на комерсиалната услуга, мониторинг на излъчвания видео сигнал на телевизионен канал. Продуктът се разработва и допълва от 2008 г. и има много уникални функции, неналични в друг софтуер, които пряко влияят на ефективността и безпроблемната работа, а и могат да увеличат продажбите на реклами. Решението е особено полезно като готово ВСИЧКО в ЕДНО решение за малки/средни / големи телевизионни канали. Състои се от долуописаните модули.

 

Ads Schedule Pro 2 – пълна система
Модул за система за дигитално управление на активи

 • Въвеждане и съхранение на видео файлове;
 • Категоризиране на видео файловете по тип, сериали, 4 дефинирани мета полета. Описание на видео файловете по ключови думи и търсене по тях;
 • Поддържане на видео файлове mpeg2, mpeg4, х264,mov, avi, MFX в резолюции SD/HD/4К;
 • Интегриран видео плейър за бърз и удобен преглед на видео файловете;
 • Поддържане достъп до файловете по LAN в офис и WLAN (през Интернет);
 • Създаване на Proxy файлове с ниска резолюция и малък обем, удобни за бърз преглед /в работен режим/;
 • Проверка файловия формат на видео файловете – готови за излъчване съгласно техническите изискванията на ТВ канала.
 • Потребители и права за достъп
 • Записване логове с действията на всички потребители
 • включен сървър (хардуер и софтуер)
Модул за трафик система

 • Въвеждане на програмната схема на ТВ канал по програмни блокове.
 • В програмните блокове има прекъсвания за съдържание (филмови формати), прекъсвания за промоции и рекламни прекъсвания.
 • Възможност за споделена работа през Интернет във всички варианти, включително вмъкване на съдържание (филмови формати), и управление на рекламни формати
 • Възможност за програмиране на реклами с остойностяване и крайна цена по избор на потребителя;
 • Автоматични функции за бързо редене на плейлисти, автоматично програмиране на филмови формати, автоматично запълване на промо прекъсванията с автоматично допълване на „свободното време“ и др.
 • Вкарване на постигнатите рейтинги от данни от пийпълметрични агенции
 • Преглед и отчетност на постигнати рейтинг точки
 • Автоматично създаване на сертификат, отчитащ изпълнението на рекламната кампания на база автоматичен импорт от плейаутите (AsRun Log) за стартираните файлове.
 • Автоматично създаване на сертификат, отчитащ изпълнението на рекламната кампания С ГРАФИКА, на база автоматичен импорт от плейаутите (AsRun Log) за стартираните файлове
 • Подписване на сертификата с обикновен и/или официален електронен подпис и съхранението на така създадения официален документ.
 • Всички справки се изготвят на екран и в Excel и PDF файлове, които могат да бъдат цифрово подписвани и съхранявани в системата .
 • Добавяне на допълнителни файлове, свързани с рекламната кампания и съхраняването им с цел създаване пълно електронно досие на кампанията
 • Рекламен модул онлайн (уеб сайт) с възможности за регистриране на нови рекламодатели, поръчване на рекламна кампания на база зададени рекламни шаблони, справки за сертификати (изпълнение на рекламните кампании), финансови справки.
 • Потребителски права за операции, статистика за извършваните операции;
 • Интеграция с DV Play Playout v.7 и автоматичното четене и зареждане на плейлисти и видео файлове, без да се изискват ръчни операции. Четенето (експортирането) работи както през LAN, така и през Internet и чрез директна комуникация с базата данни;
 • DV Play Playout v.7 автоматично импортира AsRun лог-а, показваш излъчените файлове с точното време. Поддържа се работа както през LAN, така и през Internet и чрез директна комуникация с базата данни;
 • Визуализация на планираните времена и времената на реално изпълнение;
 • Визуализация в трафик системата на промените в плейлиста (добавени нови файлове, разместени файлове или изтриване на файлове) направени в DV Play Playout от плейоут оператора;
 • Възможност за обновяване на вече заредена плейлиста в DV Play Playout от следващия програмен блок, без прекъсване в излъчването;
 • Възможност за задаване в трафик системата на графика и команди, които да се изпълняват от в DV Play Playout
 • включен сървър (хардуер и софтуер)
Модул за система за мониторинг

 • Приемане на ТВ сигнал в SDI формат в 24/7 режим и записването му в видео файлове в H264;
 • Автоматичен импорт на тези файловете с излъчения видео сигнал в трафик системата;
 • Избиране на планирано излъчване на файл/прекъсване/програмен блок и навигация/управление до реалното излъчване. Визуализация на планираните и реалните времена;
 • Преглед на излъчения видео сигнал с наложени до него постигнатите рейтинг точки;
 • включен сървър (хардуер и софтуер)

 

Цена: 550 000,00 BGN без ДДС

 • В посочената цена е включен нужният хардуер и софтуер (операционна система, релационна база данни), инсталация на системата, обучение за работа.
 • В посочената цена се включва поддръжката за 5 години, включваща инсталация на новите версии, поддръжка при проблеми, консултация относно как да се използват възможностите на системата при промени в бизнес логиката на ТВ канала.

ЗАБЕЛЕЖКА

Пълната ефективност на Ads Schedule Pro 2 се проявява, при комбинирането му с DV Play 7 playout. Пълната интеграция на видео файлове и графика, пряката двустранна връзка, идеалната визуализация води до ефективна и безпроблемна работа поради пълната автоматизация, намаляваща човешкия фактор. Системата ни НАПЪЛНО автоматизира и изисква 0 минути на ден ръчна работа по зареждане на плейлисти, прехвърляне на видео файлове, рапортуването обратно какво точно е изпълнил плейаутът (AsRun лог) и много други. Подобна функционалност е почти невъзможно да се постигне, когато се ползват разнородни системи от различни производители, особено в частта с интеграция на графиката.

Създателите на ASP Schedule Pro 2 познават работата в няколко големи ТВ канала, ползващи трафик, МАМ , плейоут и мониторинг от различни фирми. На теория, системите би трябвало да могат да се интегрират добре, но на практика, винаги част е недовършена, част е невъзможно да се интегрира поради различни концепции, част е лимитирана поради ограничения при инсталацията (технически или бюджетни ограничения), в резултат ефективността е не повече от 50-60% от ефективността на Ads Schedule Pro 2+ DV Play 7 playout